ГРАЖДАНИТЕ. За 10 години Гражданите за европейско развитие на България (ГЕРБ) унищожиха СЕЛЯНИТЕ и СЕЛАТА в България. При СОЦИАЛИЗМА в България се отглеждаха 6 милиона, повтарям 6 милиона ПРАСЕТА и никаква ЧУМА. Но си има логично обяснение. Във всеки град имаше …. ЧУМАТА е следствие на неграмотността на МУТРИТЕ на власт, които са БЪЛГАРСКАТА ЧУМА. Сега идва свинарят ИВАЙЛО от УЧИНДОЛ

Гражданите мутри.

За 10 години Гражданите за европейско развитие на България (ГЕРБ) унищожиха селяните и селата в България.

Изобщо унищожиха всичко в България.

При социализма в България се отглеждаха 6 милиона, повтарям 6 милиона прасета и никаква чума.

Но си има логично обяснение.Във всеки град имаше екарисаж.

Чумата е следствие на неграмотността на Мутрите на власт, които са Българската чума.

Сега идват селяните. Учиндол. Съвременният свинар Ивайло. 

Прочетете историята на Ивайло и ще знаете бъдещето следващите години, защото всичко в историята се повтаря.