ХРИСТО БОТЕВ, 20 април 1871 г: ИЗПОВЯДВАМ единний светъл КОМУНИЗЪМ, поправител недъзите на обществото. И в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху сички имоти. Чакам събужданието на народите и бъдащий комунистически строй на целия свят. 2015 г: НИКОЙ НЕ КАЗВА, че Христо Ботев е бил комунист, тоест искал е независимост от парите, които казват кое е добро, кое е истина, кой е престъпник, кой е…. ПИТАМЕ: Можете ли да отделите БОТЕВ от неговото СИМВОЛ-ВЕРУЮ

Христо Ботев, 20 април, 1871 г пише в Галац „Символ-верую на българската комуна“:

Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да твори добро.
И в единний комунистически ред на обществото, спасител на сички народи от вековни тегла и мъки чрез братски труд, свобода и равенство. И в светия животворящ дух на разума, укрепляющ сърцата и душите на сички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция. И в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху сички имоти. Изповядвам единний светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото. Чакам събужданието на народите и бъдащий комунистически строй на целия свят.
Галац, 20 април 1871 г. Хр. Ботйов

Hristo_Botev_glava_na_4ervena_petola4ka

Снимка Интернет

Никой не казва, защото не му отърва, че Христо Ботев е бил комунист.

Подобни новини

Оставете коментар