Официално СТАНОВИЩЕ на д-р АЛКАН ЕМИН относно материала: СКАНДАЛЕН ДОКТОР продава ЕМБРИОНИ на жени по 15 000 лв! АЛКАН ЕМИН печели добре и с други незаконни действия

Официално становище – отговор
от
Д-р Алкан Емин, Управител на МЦРМ „Радост“,
във връзка с публикация в медиите относно дейността на медицинския център Във връзка с публикациите в медийното пространство /интернет /, едната от които от дата: 30.11.2015 година на електорнния сайт YouComments с посочен автор: лицето – Валентин Великов, озаглавена „СКАНДАЛЕН ДОКТОР продава ЕМБРИОНИ на жени по 15 000 лв! АЛКАН ЕМИН
печели добре и с други незаконни действия…, а другата в сайта на Нова Варна /novavarna.net/ от дата: 30.11.2015 г. с посочен автор – Дарин Попов, озаглавена „ Скандално от Варна! ДОКТОР продава ЕМБРИОНИ на жени по 15 000 лв“, Моля собствениците на двата електронни сайта, съгласно Общите Условия за използване на сайта на novavarna.net, с последна актуализация от 20.03.2014 година – Раздел 1 точка 1, въз основа на сключения между страните договор за използване на услугите на горепосочения сайт – novavarna.net, да ни бъдат предоставени данните за самоличността на авторите на цитираните публикации /посочени като Дарин Попов и Валентин Великов/ – трите имена, ЕГН и адрес, включително използваните електронни данни – с оглед реализиране на защитата на законните ми права и интереси съгласно нормативната уредба на Република България.
С настоящия ОТГОВОР изразявам дълбокото си огорчение от реда и начина на предоставяне на подобни неоснователни, непроверени информации и недостоверни публикации, целящи единствено увреждане на личните ми законни интереси, както и уронване престижа, честта и достойнството ми като гражданин на Р България и в качеството ми на лекар – съосновател на МЦРМ „Радост”. Поради липсата на информация дали авторите на посочените публикации са журналисти, /надявам се, да не се окаже, че са такива/, то следва да заявя, естествено при условие, че авторите са журналисти, следното – огорчен съм от нарушаването на основните принципи на журналистическата етика и по-точно от грубото погазване на Етичния кодекс на българските медии. Съгласно Етичния кодекс на медиите в България информацията, която се свежда до обществото, трябва да е достоверна, точна и проверена, за да не се подвежда обществото, следва да се прави разлика между коментари и предположения и най-малкото да се даде възможност на двете страни да изразят своята позиция. До момента на съставянето на писменият отговор не съм бил потърсен от посочените като автори лица за изразяване на моята позиция, поради което съм длъжен да изразя своята лична гражданска позиция и становище по повод цитираните публикации в интернет пространството. Като становище по случая мога да изложа съвсем накратко следното:
Лицето Пламен Станков Иванов е съдружник в МЦРМ „Радост“ ООД, но в настоящия момент се водят съдебни дела за неговото изключване поради констатирани големи финансови злоупотреби, регистрирани
от две независими една от друга одиторски фирми през м. декември 2013 г. През месец юни 2014 г. същото лице е изпратило жалба до Изпълнителна Агенция по трансплантации с абсолютно същите изказвания, публикувани в статиите от 30.11.2015 г. По повод
на тези неоснователни оплаквания на лицето беше възложена проверка на МЦРМ „Радост“. От Изпълнителна агенция по трансплатация (ИАТ) назначиха комисия от компетентни лекари, които извършиха обстоятелствена и детайлна проверка, назначена със Заповед № РД-03-42/27.06.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАТ. Заключението на проведената инспекция е, че МЦРМ „Радост“ гр. Варна отговаря на нормативните изисквания, има необходимата материална база и
квалифициран медицински персонал за извършване на дейност по асистирана репродукция и не са констатирани никакви нарушения.
В момента срещу Пламен Станков Иванов е налице образувано Досъдебно Производство в Районна прокуратура – Варна по прокурорска преписка №9502/2014 г. за престъпление по смисъла на НК по повод мой сигнал до ОП – Варна – препратен по компетентност на Районна Прокуратура
–Варна . Трудовият договор на лицето Пламен Станков Иванов беше прекратен при условията на КТ . МЦРМ „Радост“ няма сключен договор с НЗОК за извършване на специализирана извънболнична медицинска дейност. Всички твърдения от страна на Пламен Станков Иванов са
напълно безпочвени и нямат връзка с реалността. Относно твърдението, че жена с психично заболяване е станала донорка на яйцеклетки – това категорично не отговаря на истината. Всички документи на донорите са под строгия контрол на компетентните държавни органи и институции – лица с психични заболявания никога
не са били допускани за участие в Донорската програма. Твърденията описани в жалба на Пламен Иванов не отговарят на обективната действителност. Всички донорки притежават медицински документи, където доказани специалисти са дали своето професионално становище относно добрия им здравословен и психичен статус. По отношение на всички посочени по-горе факти притежаваме писмени документи, удостоверяващи достоверността на изложеното. Категорично заявявам, че всички данни в интервюто с Пламен Станков Иванов в медийното пространство не отговарят на обективната действителност и са един от методите му да срине авторитета на екипа на клиниката, от която той беше своевременно отстранен. Отново категорично заявявам, че след консултации с водещи юристи в областта на Наказателното право, позовавайки се на законите в страната ни, ще реализирам гражданската си позиция чрез защита на законните ми права и интереси ще потърся гражданска и наказателна отговорност на виновните лица, допуснали разгласяване на позорни обстоятелства или приписване на престъпления, дълбоко уронващи престижа, честта и достойнството – разпространени публично чрез интернет. Дълбоко съжалявам не само за моите накърнени законни права и интереси, но и за правата и интересите на целият екип, полагащ ежедневно грижи за пациентите в МЦРМ „Радост“ гр. Варна.
За изнесените клевети и обиди в публичното пространство, както и за уронване престижа на екипа на клиниката, в качеството ми на Управител на МЦРМ „Радост“, ще потърся правата си чрез
компетентните органи. Моля да бъда уведомен по отношение направеното искане с оглед бъдещите ми действия
съобразно установеният правов ред в Р България.
Благодаря на всички мои роднини, близки и най-вече на моите пациенти, декларирали своята подкрепа към мен и целият ни Екип.
Дата: 02.12.2015 г. Д-р Алкан Емин
Alkan_Emin_Plamen_Ivanov
Снимка Фейсбук
Д-р Алкан Емин и съдружникът му Пламен Иванов при откриването на клиниката.

Подобни новини

Оставете коментар