МЕТОДИ АНДРЕЕВци, ПЕТЪР СЛАВОВци, ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВци и всички подобни да ЗАБРАНЯТ първо самите СЕБЕ СИ, защото са правени от КОМУНИСТИЧЕСКА …. ХРИСТО БОТЕВ ще забранят ли, защото е ПЪРВИЯТ КОМУНИСТ в България? Ами БУЗЛУДЖА, Альоша, Съветската армия, Дружба във Варна, ….

Методи Андреевци, Петър Славовци, Лъчезар Ивановци и всички такива подобни отце предатели да забранят първо себе си, защото са правени с комунистическа сперма. На бащите им, които са ги изучили безплатно, средно, висше образование. Лекуваи са ги безплатно. Имали са работа за да ги нахранят.
След като забранят себе си тези съвревенни бандити да забранят и Христо Ботев, който е първият комунист. Написал го е лично в


„Символ верую“. Накрая да тръгнат от къща на къща и който има старо жигули, москвич, заз, волга, …. да им дават фиш с 2000 лв глоба. Малоумници. Решението с комунизма е много просто –

Всичко става на паметници, от които се печелят капиталистически долари и евро. Тряваше да дойдат чужденци и да ни светнат, че Бузлуджа е уникален паметник, какъвто няма никъде по света и който може да носи много пари. Но преди това в него трябва да се вложат 2 млн лева и този символ на комунизма може да прави страхотна реклама на България по света. Ама откъде толкова акъл в тиквите на Андреевци, Славовци и останалите.
Тъй като сега много идиоти ще скочат за Ботев, ето ви:
СИМВОЛ-ВЕРУЮ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНА!
Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да твори добро.
И в единний комунистически ред на обществото, спасител на сички народи от вековни тегла и мъки чрез братски труд, свобода и равенство.
И в светия животворящ дух на разума, укрепляющ сърцата и душите на сички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция.
И в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху сички имоти.
Изповядвам единний светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото.
Чакам събужданието на народите и бъдащий комунистически строй на целия свят.

Галац, 20 април 1871 г.
Хр. Ботйов
Бузлуджа

Подобни новини

Оставете коментар