СВЕТЛАНА ГРОЗДЕВА от „Нова република“: ЗАБЛУДА е, че СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА е приоритет на левите партии Точно обратно, ДЯСНОТО СЛЕДИ кой има нужда, на кого трябва да му се помогне и осъществява контрол върху отпуснатата помощ.

Светлана Гроздева от „Нова република“:
Заблуда е, че социалната политика е приоритет на левите партии
Точно обратно, дясното кой има нужда, на кого трябва да му се помогне и осъществява контрол върху отпуснатата помощ. Подробностите:
Програмата „Нова надежда“ дава ясна дефиниция на понятието социална политика. Дясното послание се базира на разпределение на средства и насочване на политики само и единствено към действително нуждаещите се.
Голяма грешка е да се отчита успеха на една социална политика чрез похарчените пари, а не през резултата от харченето на пари. Дългогодишна лансирана заблуда е твърдението, че социалната политика е приоритет на левите партии. При лявото философията на социалната политика е, че всички сме равни и ще получаваме нещо, защото държавата дава.
Дясното- точно обратно, следи


кой има нужда, на кого трябва да му се помогне и осъществява контрол върху отпуснатата помощ.
Ако социалната политика е за всеки, няма кой да изкарва парите. Именно дясната представа за социална политика, както и мерките, заложени в програмата „Нова икономика“ – 9% ДДС за храни и лекарства ще доведат до значително повече възможности за грижа към болните и възрастните, към действително нуждаещите се.
Нашите мерки за нова социална политика са:

– Децентрализация на социалните дейности и предоставяне на права и бюджет на общините – близо до нуждаещите се;
– Съкращаване на бюрокрацията и закриване на излишните партийни администрации в социалната сфера, за сметка на хората, които работят на терен;
– Строг контрол върху категоризирането на хора с увреждания и пълноценно подпомагане на включването им на пазара а труда;
Насърчаване на социалното предприемачество, в т.ч. чрез радикални данъчни облекчения, но само при доказани резултати;
– Премахване на социалните помощи за лица, които системно отказват да полагат труд и/или да образоват децата си;
– Съсредоточаване на помощите за отглеждане на деца върху действително нуждаещите се семейства, под формата на ваучери за храна, образователни потребности, облекло, лекарства;
– Насърчаване на нуждаещите се семейства, които постигат успехи в образоването на децата си с допълнителни помощи и стимули;
– Акцент върху ориентирането на безработните на пазара на труда;
– Насърчаване на частната инициатива в трудовото посредничество;
Прости и лишени от бюрокрация модели за обучение на работното място на млади и нискоквалифицирани работници.

В комбинация с новата трудова политика, заложена в програма за Нова икономика, тези мерки ще доведат до включване на седемстотин хиляди нови работници във формалната (светла) икономика и пазара на труда.
Но преди всичко – до общество, в което всеки има шанс за развитие и израстване въз основа на труда, учението и заслугите си.

Подобни новини

Оставете коментар