ТАТЯНА ДОНЧЕВА пред Камарата на инженерите: ИНЖЕНЕРНИТЕ специалности трябва да бъдат РЕГУЛИРАНИ в Закона за образованието по подобие на…. В момента всеки МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР… ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА ще се промени, когато….

Инженерните специалности трябва да бъдат регулирани в Закона за образованието по подобие на специалности като „Архитектура“ и „Медицина“. Около тази теза се обединиха днес представители на колиция „АБВ – Движение 21“ и представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
„Промените в образователната система и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране са крайно наложителни. В момента всеки магистър инженер


получава удостоверение за проектантска правоспособност независимо какво е учил като бакалавър. Камарата трябва да има възможност сама да преценя дали да издаде подобно удостоверение или да откаже“, заяви Светлана Николчева, зам.-председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
По думите на кандидата за народен представител доц. Пламен Ралчев сред основните приоритети на коалицията е имено образователната реформата, тъй като няма икономически растеж без квалифициран човешки ресурс. Като конкретни мерки той посочи

връщането на професионалното средно образование, въвеждане на дуално обучение, промяна във финансирането на училищата и преминаване към диференцирани делегирани бюджети, приоритетно финансиране на държавна поръчка за специалности, които са ключови с оглед стратегията за дългосрочно икономическо развитие на страната.
За подобряване на бизнес средата в страната двете страни бяха единодушни, че е необходима

радикална съдебна реформа. Според председателя на „Движение 21“ Татяна Дончева промените в съдебната система и въвеждането на електронно правителство в рамките на една година ще са основополагащи за подобряването на икономическата среда у нас.
По време на срещата бяха обсъдени още идеите за създаване на централизиран орган за обществени поръчки над 100 000 лв., повишаване на качеството на законодателството и проемане на нов Закон за нормативните актове и др.

Подобни новини

Оставете коментар