БРАТЯ и ПРИЯТЕЛИ, това е изводът от конгреса на КНСБ, всички са братя, а къде са РАБОТНИЦИТЕ бе ЗЛОДЕИ? Има обаче и НОВИНА, каза я БАНДИТА: През 2017 имаме 2 големи ПЛАЩАНИЯ в милиарди левове – за АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ и за…. Сега ясно ли ви е за какво ще е НОВИЯТ ЗАЕМ?


Братя и приятели, това е изводът от 8-ия конгрес на КНСБ. Всички са братя и приятели, а къде са работниците бе злодеи? На конгреса на тези, които трябва да защитават работниците бяха всички техни експлоататори и грабители – Бандита, Дебеларий, Гоце, Крибове, Даневци, Мая, ….
Манолов от „Подкрепа“ попита:
Накъде след капитализма? Но не даде отговор, а отговорът е само един – към нов капитализъм. Капитилизмът е вечен, защото капиталът е вечен.
Има обаче и новина от този конгрес. Каза я Бандита, след като бе поканен да излезе на трибуната:
„През 2017 имаме 2 големи плащания, милиарди левове – за

бежанците с тяхното разселване и второ, искането за въоръжаване. Това, което се изисква от нас са нови милиарди за превъоръжаване. Нямаме вина, че хората ни избраха“.
Правете си сметката какво означава това? Означават нови заеми, които ти избра да изтеглиш, защото ти избра Бандита. Знаете, че преди дни в България имаше демонстрация на американски бойни самолети. Не беше случайно, защото точно тези самолети бараки трябва да купим, за 1,5 млн лева.

Подобни новини

Оставете коментар