ПЕТИЦИЯ: Да спрем МАШИНАТА за НЕРАВЕНСТВО! За СПРАВЕДЛИВИ ДАНЪЦИ. Прочетете, ПОДПИШЕТЕ! До този момент петицията е подписана от….

Да спрем машината за неравенство! Подкрепете гражданската инициатива за преразпределяне на данъчната тежест в България. Това може да стане на този адрес – http://www.spravedliva.bg/ Петиция Данъчната система олицетворява ценностите, които преобладават в дадено общество. Няма справедлив обществен ред с несправедлив данъчен модел. Национално благоденствие е възможно само тогава, когато „големите“ и „малките“ са еднакво отговорни към данъчните си задължения. ТЕКСТ НА ПЕТИЦИЯТА За справедливи данъци Сегашният данъчен модел в България ощетява обществения интерес. Призоваваме за всеобхватна данъчна реформа, която да започне от следните мерки: Необлагаем минимум Въвеждане на необлагаем минимум…

Още