ПЕТИЦИЯ: Да спрем МАШИНАТА за НЕРАВЕНСТВО! За СПРАВЕДЛИВИ ДАНЪЦИ. Прочетете, ПОДПИШЕТЕ! До този момент петицията е подписана от….

Да спрем машината за неравенство! Подкрепете гражданската инициатива за преразпределяне на данъчната тежест в България. Това може да стане на този адрес – http://www.spravedliva.bg/
Петиция
Данъчната система олицетворява ценностите, които преобладават в дадено общество. Няма справедлив обществен ред с несправедлив данъчен модел. Национално благоденствие е възможно само тогава, когато „големите“ и „малките“ са еднакво отговорни към данъчните си задължения.
ТЕКСТ НА ПЕТИЦИЯТА


За справедливи данъци
Сегашният данъчен модел в България ощетява обществения интерес. Призоваваме за всеобхватна данъчна реформа, която да започне от следните мерки:
Необлагаем минимум
Въвеждане на необлагаем минимум за доходите на физическите лица поне до текущия размер на минималната работна заплата – 460 лева месечно.
Гъвкав ДДС
Въвеждане на намалени ставки на ДДС от 9% (каквито са за туризма) за вода, основни и детски храни, базови медикаменти, учебници и книги.
По модела на всички развити икономики, трябва да се въведе необлагаем минимум за физическите лица с размер най-малко минималната месечна работна заплата в страната.
Данъчната система в България не е от европейски тип: преките данъци у нас са ниски, държавният бюджет се крепи на косвените данъци като ДДС.
Данъчното бреме пада върху плещите на

скромните български семейства, докато компаниите и шефовете се възползват от вратички в данъчните закони.
Българската хазна се пълни от данъчното облагане на хляба, лекарствата, горивата, книгите – всичко онова, което обикновеният човек купува, за да може да съществува той и неговото семейство.
В България, противно на останалите европейски страни, липсват
редуцирани ставки на ДДС за продукти от първа необходимост.
Собствениците на фирми имат възможност да приспадат ДДС от личните си разходи. Например, превръщайки личните си автомобили във „фирмени“.
За разлика от западните страни, в България няма

необлагаем минимум за доходите и стотици хиляди бедни хора буквално отделят от залъка си, за да пълнят хазната.
Необходимо е да се въведе редуцирана ставка на ДДС от 9% за стоки и услуги като вода, отопление, насъщни храни, базови медикаменти, книги и учебници.
4202 човека вече подкрепиха инициативата.
В общия брой са включени и събраните на хартия подписи.
След 10 години в ЕС, България иска европейски данъци
Инициативата „Да спрем машината за неравенство!“ беше официално открита с пресконференция на 11-ти септември в БТА. На събитието присъстваха представители на всички организации, които стоят зад инициативата, както и авторитетни личности, които подкрепят каузата за справедливи данъци.

Подобни новини

Оставете коментар