Президентът РАДЕВ върна ЗАКОНА за КОРУПЦИЯ, наложи ВЕТО, защото… ЦЯЛОТО му ИЗЛОЖЕНИЕ и МОТИВИ пуснати преди минути в ….

Президентът Радев върна Закона за корупция, наложи вето, защотопротиводействието на корупцията не може да се ограничи само до мерките, предвидени в приетия закон.
Цялото му изложение пуснато преди минути в профила му в социалната мрежа:

Върнах за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като го оспорвам по принцип и в неговата цялост.
Корупцията ограничава основните права и свободи на гражданите, ерозира доверието в държавата, затруднява икономическото развитие и инвестициите и краде от благосъстоянието на нацията.
Противодействието на корупцията не може да се ограничи само до мерките, предвидени в приетия закон. Тези мерки,макар и необходими, не са достатъчни за ефективното противодействие на корупцията, каквито са очакванията на обществото.
Дългите мотиви на Радев може да прочетете тукhttps://m.president.bg/bg/news4154/prezidentat-rumen-radev-nalozhi-veto-varhu-zakona-za-protivodeystvie-na-koruptsiyata-i-za-otnemane-na-nezakonno-pridobitoto-imushtestvo.html

Подобни новини

Оставете коментар