БНБ: БЕДНИТЕ българи стават по-бедни, БОГАТИТЕ – по-богати И сега ВНИМАНИЕ – НЕВЕРОЯТНО, но ФАКТ, пак от БНБ: МИЛИОНЕРИТЕ в България са вече 170 165, а сред богатите най-много са влоговете от 200 000 до ….

БНБ:
Бедните българи стават по-бедни, богатите – по-богати!
И сега внимание – Невероятно, но факт, пак от БНБ:
Милионерите в България са вече 170 165, а сред богатите най-много са влоговете от 200 000 до500 000 лева.
Според данните за депозитите на българските домакинства в края на 2017 година, изнесени от БНБ, бедните българи са станали по-бедни, а богатите още по-богати.
В сравнение с последното тримесечие на 2016 г. депозитите до 1000 лева в банки са намалели с близо половин милион или с 4%. С 1.3% са намалели и депозитите от 1000 до 2000 лева. Тези депозити вероятно са ликвидирани за покриване на увеличени разходи по отоплението през зимата.
В замяна на това, депозитите над 1 милион в сравнение с последното тримесечие на 2016 година са се увеличили с 9.3%. Така нови 71 души у нас са скътали в банките над милион лева. Или общо милионерите (банката не дава горна граница на тези влогове) са 170 165.

б.а. Коментар
БНБ обаче не уточнява тези 170 165 милионери физически лица лица ли са или юридически, тоест фирми.
Още повече са се увеличили и кандидат-милионерите. На същата база, те са 155 повече и вече са100 904. Това са влоговете от 500 хиляди до 1 милион лева.
Сред богатите българи най-голяма е групата на тези с влог от 200 до 500 хиляди. В края на 2017 година те са 281 956 и са се увеличили в сравнение с последното тримесечие на 2016 година с 1021.

Подобни новини

Оставете коментар