What did Erdogan say in Varna on March 26th? OMMAN IMPERATICE first created a UNION in Europe, while in GERMANY and FRANCE they played THE GRAPHICS and … Do not play with the NADS, it will not ….

What did Erdogan say in Varna on March 26th? Boyko, Tusk and Juncker, do not play with the peoples, we will not forget our brothers! „The Ottoman Empire first created a union in Europe that has lasted for centuries, not only that, we have united our European Union with Asia, and so we first created an Eurasian Union dreamed by President Putin. We, the Ottomans, united Europe with Asia to Persia and Africa to Morocco, while in Germany and France, you were playing raffles and barons who had 100 fortified…

Още

Какво каза Ердоган във Варна на 26 март? ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ първа е създала СЪЮЗ в ЕВРОПА, докато в ГЕРМАНИЯ и ФРАНЦИЯ си играеха на ГРАФЧЕТА и … Не си играйте с НАРОДИТЕ, ние няма да….

Какво каза Ердоган във Варна на 26 март? Бойко, Туск и Юнкер, не си играйте с народите, ние няма да забравим нашите братя! „Османската империя първа е създала съюз в Европа, който е продължил да съществува векове. Не само това, ние сме обединили нашия европейски съюз с Азия и така първи сме създали и Евразийски съюз, за който мечтае президентът Путин. Ние, османците, обединихме Европа с Азия до Персия и с Африка до Мароко, докато в Германия и Франция си играехте на графчета и барони, които имаха по 100 крепостни…

Още