БОГАТИТЕ един ден също УМИРАТ, на 78 години почина дългогодишният изпълнителен председател на Българската стопанска камара

Богатите един ден също умират. На 78 години почина дългогодишният изпълнителен председател на Българската стопанска камараБожидар Данев.
„Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, изгуби своя символ, човекът, който отдаде целия си живот, цялата си енергия, интелектуална и емоционална сила за изграждането на едно по-добро и по-справедливо общество. Страната ни изгуби един непримирим дух, мислещ, търсещ, виждащ напред, в бъдещето. Ние изгубихме един изключителен човек, който ни обединяваше, мотивираше и изграждаше като личности. Споменът за него ще носим завинаги в душите и сърцата си. Защото за нас Божидар Данев беше и остава преди всичко Човек!“, написаха за сбогом колегите и приятелите му.

Роден на 5 ноември 1939 г. в гр. София
Образование
Завършва с отличие висшето си образование в Техническия университет в София през 1965 г. Защитава дисертация в областта на управлението на социално-икономически системи. Две години провежда следдокторска специализация в Университета в Хановер (ФРГермания) по управление на системи.
Професионално развитие

Институт по кибернетика при Българска академия на науките – научен сътрудник и старши научен сътрудник.
Българска индустриална стопанска асоциация – експерт, ръководител на центровете за икономически анализи, приватизация и инвестиции.
Централен кооперативен съюз, заместник –председател
Българска стопанска камара – заместник-председател;
Софийска фондова борса – главен изпълнителен директор
Председател на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на най-голямата лизингова компания в България „Интерлийз“ АД.
Обществена кариера
Председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели.
Член на Съвета на президентите на UNICE.
Зам.-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Зам.-председател на Икономическия и социален съвет на Р България.
Ръководител от българска страна на работната група по Лисабонската стратегия към Европейския икономически и социален комитет (EESC).
Зам.-председател на Икономическия и социален съвет на Р. България.
Член на УС на Българската академия на науките.
Зам.-председател на Настоятелството на Нов български университет.
Член е на Съвета на директорите на „Солвей Соди“ АД.
Член на Съвета на директорите на Индустриален холдинг „България“.
Член на Съвета на директорите на ПОК „Доверие“ и др.
Научна дейностПолучава награда на БАН „най-добра научна разработка“ и национална награда
„научна разработка с най-голям икономически ефект“.
Преподавателска и научна кариера
Старши научен сътрудник.
Изнася лекции във ФРГ, Швейцария, Италия, САЩ, Великобритания и др.
Има над 100 научни публикации в наши и чуждестранни издания и три монографични
публикации.

Подобни новини