НЯМА ГОСПОД. ДАВНОСТ по дело за УБИЙСТВО спаси Бойко Методиев Борисов от ЗАТВОР

Снимката: Анита и Ангел Димитров – Чората и двегодишният им син Райчо през 2002 г.

Военно-апелативният съд прие, че петимата полицаи причинили смъртта на Ангел Димитров – Чората не могат да бъдат осъдени, защотоделото е изтекло по давност.
Чората бе убит през 2005 г. в Благоевград при полицейската операция „Респект“ ръководена от главният секретар на МВР Бойко Методиев Борисов. Подсъдими за смъртта на Чората бяха полицаите Мирослав Писов, Георги Калинков, Борис Механджийски, Янко Граховски и Иво Иванов. Съдът в Страсбург критикува остро българския съд, защото не е проведено разследване за ръководителя на акцията, защо е наредил да се стреля с базука. Чората е умрял на място от удар в гърба и спукване на аортата. През 2015 г Върховният касационен съд отменя оправдателните присъди и връща делото за ново разглеждане от друг състав на последната инстанция.
Възобновяването на делото става по искане на главния прокурор, тъй като съдът в Страсбург е констатирал нарушения на Европейската конвенция за защита правата на човека.
Съдът критикува липсата на разследване за това как е планирана и контролирана от властите полицейската операция. По това време главен секретар на МВР е Бойко Борисов. Съдът в Страсбупг стига до извода, че

наказателното производство, образувано срещу полицейските служители, не е довело до изясняване на всички обстоятелства, свързани с отговорността на полицаите и до ефективно прилагане на разпоредбите на националното законодателство, които гарантират защита на правото на живот и забраната за подлагане на нечовешко и унизително отношение.
Съдът в Страсбург с особено притеснение отбелязва извода на националните власти, че полицейските служители не са нарушили законовите разпоредби и липсата на разграничаване на действията на всеки от тях по време на инцидента.
На жалбоподателите – роднините на Чората е присъдено общо обезщетение за неимуществени вреди в размер на50 000 евро, както и 17 000 лева на жалбоподателите за направените от тях разходи по делото в България. Отделно от това държавата се задължава да плати и 5000 евро за разноските по делото в Европейския съд.

Подобни новини

Оставете коментар