Президентът РАДЕВ наложи ново ВЕТО срещу БАНДИТИТЕ и в полза на бачкащите БЪЛГАРИ на закон с 16 промени, които вдигнаха 14 пъти ТАКСАТА за ….

Президентът Радев наложи ново вето срещу бандитите и в полза на бачкащите българи на закон с 16 промени, които вдигнаха 14 пъти таксата заправо на защита пред касационна инстанция.
Държавният глава изразява несъгласие с разпоредбите относно правилата за подсъдността, закритите съдебни заседания, драстично увеличените такси в касационното производство и премахването на касационната инстанция в редица специални закони. Президентът подчертава, че съдържанието на правото на защита многократно е тълкувано от Европейския съд за правата на човека, който приема, че държавата не трябва да поставя правни и практически пречки пред неговото упражняване. Като създават неясна родова подсъдност, увеличават разходите за правосъдие с приетата местна подсъдност, предвиждат необосновано драстично увеличаване на таксите в касационното производство и премахват касационната инстанция в специални закони, оспорените разпоредби на ЗИД АПК поставят именно такива пречки.
Тези разпоредби ще намалят способността на административното правосъдие да бъде сред основните фактори, които гарантират баланса и контрола между властите в държавното управление и върховенството на закона. Така е застрашен

правовият и демократичен характер на съвременната държава.
Казано с прости думи президентът спира нашествието на парите на бандитите над нормалните, обикновенните хора, които няма да имат пари за да съдят бандитите, защото таксите за завеждане на дело се вдигат непосилно. Защото таксите за обжалване се вдигат непосилно. Защото промените на закона дават право на закрити заседания, тоест правосъдие на тъмно. Това означава, че бандитите ще си платят за да спечелят делото. Това означава, че правосъдието става платено. Който има пари, той печели делото. Защото промените дават право на богатите да вършат престъпления срещу бедните, тъй като знаят, че беднитенямат пари да ги съдят.

Подобни новини

Оставете коментар