1865 г КАРЛ МАРКС: РАБОТНА ЗАПЛАТА, цена и ПЕЧАЛБА Човек, който не разполага със СВОБОДНО ВРЕМЕ и целият живот, на който отива в ТРУД за КАПИТАЛИСТА стои по-ниско от ТОВАРНО ЖИВОТНО. Той е само МАШИНА за създаване на …., физически се изражда, духовно затъпява и стига до ….

1865 г
Карл Маркс:Работна заплата, цена и печалба!
Човек, който не разполага със свободно време и целият живот, на който отива в труд за капиталиста стои по-ниско от товарно животно. Той е само машина за създаване на чуждо богатство, физически се изражда, духовно затъпява. А при това цялата история на съвременната индустрия показва, че капиталът, ако не бъде обуздан, ще се старае безогледно и безмилостно да доведе цялата работническа класа до състояние на крайна деградация.
Из Работна заплата, цена и печалба -1865 г.

Коментар:

150 г по-късно това написано от Карл Маркс кънти в човечеството със страшна сила.
Капиталисти и роби, чийто труд отива за умножаване парите на капиталиста. Това, че богатите стават по-богати не е толкова страшно за робите. Страшното е, както е казал Маркс е, че робът се изражда физически и деградира духовно.
Видяхте ли се вече в написаното от Маркс. Във нета милионери и милиардери няма. Тук са робите им, бачкат за тях и без да се усещатсе израждат физически и духовно до пълна деградация.

Подобни новини

Оставете коментар