ЗАТВОР. Гробарите внесоха закон – 5 г ЗАТВОР за ПСИХИЧЕСКИ ТОРМОЗ. Черната Янка: Време е ДЪРЖАВАТА да извади СОПАТА ….

Криминализиране на психическото насилие, от което са настъпили вредни последици за пострадалия, предвиждат проектопромени в Наказателния кодекс, внесени от група депутати от ГЕРБ.
Който системно упражнява психическо насилие над другиго и от това настъпят вредни последици за пострадалия, се наказва с лишаване от свободадо една година или пробация, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, е записано в законопроекта.
Предвижда се наказанието да се налага и на онзи, който системно преследва другиго с цел да възбуди основателен страх за безопасността му или за безопасността на негови близки.
Според определението, предложено в проекта, преследване е всяко поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което има като последица насаждане на чувство на страх у него. Заплашителното поведение може да се изразява в следене на другия човек, включително появяване на работното му място и други посещавани от него места за социални контакти и отдих, показване на другия, че е наблюдаван, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация.
Наказанието е лишаване от свобода до пет години, ако това деяние е извършено в условията надомашно насилие.
Целта е да дадем всеобхватна защита срещу домашното насилие и всички други форми на агресия, обясни председателят на Народното събрание Черната Янка, която също е подписала законопроекта. Надявам се да загърбим политическите си пристрастия и да направим така, че да намалим домашното насилие, защото подобен закон не бива да бъде политизиран. Време е законодателят да говори, време е държавата да извади сопата, коментира тя.
Според статистиката всяка четвърта жена е жертва на насилие. Надявам се, че ще вземем възможно най-строгите мерки, законопроектът инкриминира престъпления срещу личността, засягащи физическата неприкосновеност, системното психическо насилие, системното преследване, от които са настъпили вредни последствия за личността, отбеляза Караянчева.

Подобни новини

Оставете коментар