Придобийте нови умения в света на предприемачеството!

„Форум на регионите“ Ви кани на обучение, след което се надяваме, че ще сте с повече знания и идеи за стартиране на собствен бизнес. Ние сме нестопанска организация занимаваща се с управлението на проекти в т.ч. проекти финансирани по европейски, национални и други донорски програми. Нашите специалисти имат богат опит в сферата на предприемачеството и желаят да предадат своите знания и практически умения на стартиращи бизнесмени, собственици и мениджъри на малки и средни предприятия.
Съзнаваме, че нуждите на всички са различни. Затова предлагаме диференциран подход и възможности за включване в различни форми на сътрудничество – обучения, индивидуални консултации, менторство. Всички те са безплатни за нашите партньори.
Модулите на обучение са:
– Бизнес идея, бизнес план, маркетингов план;
– Форми на търговска дейност;
– Стартиране на бизнес
– Персонал, правни отговорности и застраховка;
– Финансово планиране;
– Капитал и видове източници;
– Електронна търговия;
– Конкурентоспособност на фирмата;
– Предприемачество в сферата на здравния туризъм;
– Възможности за излизане на пазарите на страни от ЕС;
– Фирмено счетоводство.
Обучението ще се проведе в от 4.02 до 8.02.2019г. и е базплатно за всички участници.
Проектът се осъществява с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Общата му стойност е 315 985.56 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Подобни новини

Оставете коментар