Четири информационни срещи проведе екипът на „Форум на регионите“

Екипът на Фондация „Форум на регионите” проведе четири информационни срещи в градовете Попово, Тервел, Аксаково и Каварна. Идеята на събитията бе да се даде повече информация на безработни лица, за възможностите за започване на предприемаческа дейност. Срещите бяха част от проект „Предоставяне на обучение за стартиране на конкурентно предприемачество”. Основната му цел е именно да се подпомогнат, обучат и консултират млади предприемачи, като по този начин се създадат нови устойчиви работни места.
Обсъдени бяха и най-сериозните пречки и проблеми, с които ежедневно се сблъскват представителите на местния бизнес в развитието на дейността си както в България, така и в чужбина. Организаторите на проявата от Фондация „Форум на регионите”, в лицето на нейния директор – д-р Димка Меридонов, отправиха своите съвети и препоръки в тази насока към присъстващите.
Първата възможност за повишаване на знанията е семинара, който „Форум на регионите“ организира от четвърти до осми февруари в с. Кранево под надслов „Стартиране на собствен бизнес“.
Проектът се осъществява с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Подобни новини

Оставете коментар