Започват първите обучения за „Стартиране на собствен бизнес“

В понеделник 4-и февруари в хотел Аквалайф с. Кранево започват първите две обучения по Проект „Предоставяне на обучение за стартиране на конкурентно предприемачество” на Фондация „Форум на регионите“. Участието в семинаиите е субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е безплатно за участниците. Темите, предвидени в семинарния план, засягат възможностите за предприемачество, видове, формиране на предприемаческата идея, правни форми, дефиниране на целевата група, планиране на доходите и разходите, възможностите за организиране на представителство или филиал в ЕС.
Лекторите, поканени на семинара са преподаватели с дългогодишен професионален опит: проф.Красимир Петров, Дарина Илиева – директор на Дирекция „Обучение и проекти“ в „Школа за мислене“/София/, доц. Йордан Иванов – Икономически университет Варна, адвокат Силвия Петранова – Адвокатска колегия – Варна, Силвия Сивова – бизнес консултант и проджект мениджър, Елза Зарева – председател на Асоциация оздравителен и здравен туризъм.
Официален сертификат на присъствалите участници ще бъде връчен в края на семинарната сесия.
Проектът се осъществява с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Общата му стойност е 315 985.56 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Подобни новини

Оставете коментар