14 души се подготвиха за започване на предприемаческа дейност

В рамките на една седмица 14 души, разделени в две групи, от общините Каварна, Аксаково, Варна, Тервел и Попово, се обучаваха в модул „Стартиране на собствен бизнес“. Семинарите бяха част от Проект „Предоставяне на обучение за стартиране на конкурентно предприемачество” на Фондация „Форум на регионите“.
Участието бе субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Общата стойност на проекта е 315 985.56 лв., от които 268 587.71 лв. европейско и 47 397.85 лв. национално съфинансиране. Домакин на събитието бе хотел Аквалайф в с. Кранево, община Балчик.
В рамките на 40 часа курсистите научиха от изявени теоретици и представители на бизнеса как могат да подготвят бизнес идея и начините за реализирането ѝ, да планират разходите и приходите си, да регистрират фирма, задълженията и отговорностите на работодателя и работника… Голям интерес предизвика темата „Правна рамка на предприемачеството“, по която се проведе дълга дискусия и сравнения между теорията и практиката.
Участниците в обучението разкриха своите идеи за бизнес и отправиха конкретни въпроси за начините за реализация. Обсъдени бяха начините на финансиране и възможностите за кандидатстване по оперативни програми. След петте дни курсистите вече имаха по-добра подготовка и самочувствие, че могат да започнат самостоятелна дейност. Всички участници получиха и официален сертификат за завършено обучение по „Стартиране на собствен бизнес“.

Подобни новини

Оставете коментар