„Ем Енд Есс Проджектс“ организира безплатни обученията по предприемачество

Предстоят поредните обучения за подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес в гр. Ямбол. Обучението ще се проведе в края на месеца и се финансира по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“.

Обученията се провеждат по утвърдена програма, която включва следните теми:
– Бизнес план;
– Ценообразуване и капацитет на бизнеса;
– Ефективни продажби;
– Стратегически продажби и маркетинг;
– Създаване и развитие на бранд;
– Методи за финансиране на бизнес;
– Изграждане на стратегически партньорства.

Участниците в обучението получават безплатно консултиране и безплатно съдействие за регистрация на фирма.
Програмата за обучение е разработена от опитни и висококвалифицирани специалисти с богат практически опит. Същата включва базисни теоретични и практически познания, които трябва да притежава всеки бъдещ предприемач в т.ч познания по икономика, мениджмънт, маркетинг, право, застраховане, финанси, счетоводство и други. Всяка от темите дава ключови познания в областта като същите ще бъдат представени с много примери, ролеви игри и информационни материали, които да останат в помощ на младите предприемачи.

Ако нямате регистрирана фирма на свое име и не участвате в управителен орган на НПО или ДЗЗД, изпратете на електронната ни поща contact@mandsprojects.com вашето заявление за участие и координати за обратна връзка. Телефонът ни за кореспонденция е 0887 807 318. Повече информация за нас можете да получите на адрес www.mandsprojects.bg.

Подобни новини

Оставете коментар