БАРИЕРАТА. Президентът РАДЕВ към КАПИТАЛИСТИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: Ще продължавам да съм БАРИЕРАТА за ЛОБИСТКО ЗАКОНОДАТЕСТВО. Питам ви, ЗАЩО БЪЛГАРИТЕ не усещат ВАШИЯ РЪСТ на ИКОНОМИКА? Защо БЪЛГАРИТЕ БЯГАТ в ЧУЖБИНА. Ами ПЛАЩАЙТЕ им достойно, за да …. ВИДЕО …

Бариерата.
Президентът Радев към индустриалния капитал, тоест капиталистите работодатели:
Ще продължавам да съм Бариерата за лобистко законодатество. Питам ви, Защо българите не усещат вашия ръст на икономиката? Защо българите бягат в чужбина. Ами плащайте им достойно, за да останат тук и да ви работят.

Ето ви всичко, което каза Радев на капиталистите работодатели:Трябва да се фокусираме върху качеството и да повишим прозрачността, отчетността и отговорността на всяко ниво на държавното управление, защото каквито и икономически, данъчни, социални модели да прилагаме, те ще се окажат неефективни, каза Румен Радев на кръглата маса „За конкурентоспособна и просперираща българска икономика“, която се състоя под негов патронаж. Форумът е организиран от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата и в него участваха представители на националните работодателски организации, на правителството и икономически анализатори.

„Държавата трябва да изгражда прозрачна, справедлива и устойчива бизнес среда, в която българският бизнес да разгърне спокойно своя потенциал – с ясна, стабилна правна рамка, свободна от всякакви лобистки хватки.
Във връзка с това той отново призова за уеднаквяване на механизма при внасяне на законопроекти – не само предложенията на Министерския съвет да бъдат предхождани от обществено обсъждане и да са придружени с оценка за въздействие, а това да важи и за законодателните инициативи на народните представители. „Трябват ясни критерии, за да не изпада бизнесът „в засада“.

Като краен участник в законотворческия процес, дори и с риск да стана „шампион“, ще продължа да бъда бариера за лобистко законодателство, което е във вреда на българския бизнес, чрез налагане на вето и сезиране на Конституционния съд, заяви президентът.
Той се ангажира да организира срещи и дискусии, на които да се набелязват решенията за проблемите на икономическия сектор и на бизнеса.
„Ще продължавам да съдействам за търсене на стратегически решения и установяване на по-добра бизнес среда“, отбеляза президентът.
Румен Радев посочи, че ще продължи да организира двустранни бизнес форуми при свои визити зад граница и при посещение на чуждестранни президенти у нас. Като свой приоритет президентът открои и подкрепата за образованието, науката и иновациите, които спомагат за увеличаването на добавената стойност на българската индустрия, чрез изграждането на необходимата научна и изследователска инфраструктура.

Президентът призова заеднакъв достъп до обществени поръчки за всички фирми, а не само на определен кръг от тях, и за финансова дисциплина.
„Това означава да се проследи ефективността на всеки един лев от публичния ресурс – от разписването на бюджета до реденето на павета на „Граф Игнатиев“. Ако продължават да се наливат пари, без накрая да се констатира високо качество, това може да е индикатор за три проблема – наличие на корупция, или непрофесионална администрация или мързелива администрация, която се приема за несменяема. Трябва да изискваме високо качество, защото то е нашият атестат за нивото на амбициите ни за бъдещето на държавата ни, за образа ни пред света. Хората и бизнесът в България загубиха доверие в българската антикорупционна система. Пример за това е оживлението, предизвикано у нас от новината Лаура Кьовеши да стане европейски главен прокурор. Ако под давлението на чужди служби в България се разкрият крупни корупционни схеми и се стигне до ефективни присъди, ако това се случи отвън, а не отвътре, това ще означава, че България е капитулирала пред корупцият.
Бизнесът у нас се очаква да не генерира сива икономика, да не корумпира администрацията, а да развива конкурентоспособност и човешкия си капитал чрез обучение на персонала, с инвестиции в научна развойно-изследователска дейност. Нека преди да правим опити да привличаме работници отвън, бизнесът да си отговори на въпроса прави ли достатъчно да задържа българската работна ръка в страната, апелира още Румен Радев и обърна внимание, че трябва да се включват пълноправно и хората с увреждания.

Без трансформация на модела на наука и образование у нас, не можем да трансформираме и българската икономика – няма да постигнем по-висок икономически растеж, висока добавена стойност, още по-малко ще неутрализираме рисковете на бъдещето при адаптиране на нашата икономика към глобалните процеси и конкуренция.
Всяко разминаване в комуникацията и взаимодействието рано или късно води до катастрофа.
Видео на всичко, което каза Радев:

Конференция за насърчаване на икономическия растеж в България

Защо отчитаният висок икономически ръст не може да се усети от болшинството български граждани в техните доходи, стандарт на живот, като инфраструктура, качествено образование, здравеопазване. Този въпрос поставих на конференция за насърчаване на икономическия растеж в България, която се състоя под мой патронаж днес, с участието на представители на работодателите, на правителството, анализатори.Държавата трябва да изгражда прозрачна, справедлива и устойчива бизнес среда, в която българският бизнес да разгърне спокойно своя потенциал – с ясна, стабилна правна рамка, свободна от всякакви лобистки хватки, за да не изпада бизнесът „в засада“ при някои случаи на законови промени. Като краен участник в законотворческия процес, дори и с риск да стана „шампион“, ще продължа да бъда бариера за лобистко законодателство, което е във вреда на българския бизнес, чрез налагане на вето и сезиране на Конституционния съд.Трябва да се проследи ефикасността на всеки един лев от публичния ресурс – от разписването на бюджета до реденето на паветата на бул. „Граф Игнатиев“. Ако се „наливат“ обществени ресурси в проекти, без накрая да се види високо качество, това говори за три проблема – наличие на корупция, непрофесионална администрация или мързелива администрация, която се приема за несменяема. Призовах и за еднакъв и справедлив достъп до обществени поръчки на целия бизнес, не само на определен кръг.От своя страна, бизнесът трябва да си плаща данъците, да не генерира сива икономика, да не мами, да работи в рамките, които държавата е определила. Срещу внесените в хазната пари обаче гражданите и бизнесът очакват добра инфраструктура и обществени услуги, справедливо и бързо правораздаване, справедлива и ефективна събираемост на данъците, еднаква за всички. Да не забравяме и хората с увреждания, които не искат да разчитат само на някакви социални помощи, а да бъдат ефективна част от трудовата заетост.Хората и бизнесът в България загубиха доверие в българската антикорупционна система, а справянето с корупцията е фундаментален проблем. Ако допуснем вероятността само под давление отвън, а не отвътре, да стигнем до разкриване на крупни корупционни схеми и ефективни присъди, това означава, че България е капитулирала пред корупцията. И ние не трябва да го допускаме като общество.

Публикувахте от Румен Радев в Четвъртък, 14 март 2019 г.

Подобни новини

Оставете коментар