КОНПИ. Комисия за окриване на незаконно придобито имущество! Който е съгласен да сподели. Който не е съгласен да ….

Конпи.

Комисия за окриването на незаконно придобито имущество.

Признавам, това откритие не е мое.

Прочетох го във Фейсбук.

Не помня автора, но това е точната абревиатура.

Който е съгласен да я сподели.

Който не е съгласен, дапродължава да бъде слуга на бандитите.

Тоест да е бандит.

Какво ви пука, че съм бандит, нали съм на Хранилката, ще ви отговори слугата.

Прав е.

Гладът и алчността са по-силни от съвестта. 

Подобни новини

Оставете коментар