Новата учебна година започва и за Фондация „Форум на регионите“

След сезона на отпуските и ваканциите, Фондация „Форум на регионите“ продължава с обученията по Проект „Предоставяне на обучение за стартиране на конкурентно предприемачество”.
Точно в началото на новата учебна година, от 13-и до 17-и септември, в хотел Аквалайф с. Кранево две групи по 6 човека ще изучават тънкостите на стартиращия бизнес. Семинарите са субсидирани от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и са безплатни за участниците. Предвидените темите засягат възможностите за предприемачество, видове, формиране и развиване на идея, правни форми, дефиниране на целевата група, планиране на доходите и разходите и други.Поканените лектори са преподаватели с дългогодишен професионален опит: проф. Красимир Петров – управител на „Школа за мислене“; Сабина Максимова – маркетолог с над 15г. опит в управлението на проекти и социален предприемач; Дарина Иванова – главен експерт „Младежки дейности“ към Община Варна; Илиян Илиев – експерт по устойчиво развитие и опазване на околната среда; Здравко Василев – инициатор и главен организатор на над 150 събития и участник в множество проекти с различно финансиране и други.
Проектът се осъществява с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Общата му стойност е 315 985.56 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.
Официален сертификат на присъствалите участници ще бъде връчен в края на семинарната сесия. От сега се работи и по следващите обучения по програмата, които ще се проведат в следващите месеци в областите Шумен, Разград и Търговище.

Подобни новини

Оставете коментар