ХРАНИЛКАТА. БАНДИТА и неговата ХРАНИЛКА за МЕДИИТЕ, които не пуснаха днешното, едно от многото АКТУАЛНИ слова на президента РАДЕВ за РЕАЛНОСТТА в БЪЛГАРИЯ. Това са думите на РАДЕВ, които СЛУГИТЕ на ДЯВОЛА скриха: ….

Хранилката.

Бандита и неговата Хранилка за медиите, които не пуснаха днешното, едно от многото актуални слова на президента Радев за реалността в България.

Това са думите на Радев, които Слугите на Дявола скриха:

……..
Истинските въпроси на прехода са – дали устоите на нашата държава са достатъчно демократични и правови, имаме ли реално разделение на властите, гарантират ли се свободата и равните възможности, гарантирана ли е и как необратимостта на демократичните процеси, доколко гражданите са овластени и оказват влияние върху управлението и неговия контрол.

На форума „30 години от промяната“, заявих, че отговорите трябва да се търсят не толкова в цифрите и икономическите разчети, а в обществените отношения, демократичните механизми, в правата и свободите на гражданите. Преходът ни отвори очите, че когато властта се отнема от гражданите и се концентрира в тесен кръг хора, неизбежно този кръг започва да използва институциите, финансови и медийни инструменти за да засилва своята власт и да измества приоритетите от упражняване на властта в полза на гражданите към управление на тясно партийни и лични интереси.

Принципът за разделение на властите ерозира, когато парламентът е зависим от правителството и не може да го контролира така както е заложено в Конституцията. Когато корупцията, особено по високите етажи на властта, остава безнаказана, гражданите губят доверие в правовата държава. Когато управлението започва да става непрозрачно, безотчетно, безконтролно, когато се харчат и то колосални обществени ресурси без или с фиктивни обществени поръчки, когато качеството не отговаря на изразходваните средства, тогава гражданите започват да губят доверие в управлението.

За да се превърне България в нормална европейска държава с висок стандарт и качество на живот, сигурност на българските граждани, качество на обществените услуги, трябва дасе осигури необратимост на демократичния процес. Нужни са силни, но прозрачни, отчетни и отговорни български институции и най-вече силно, свободно и инициативно гражданско общество, което да бъде овластено и да може да участва и в управлението, и в контрола.

Подобни новини

Оставете коментар