„Форум на регионите“ набира нови кандидати за обучение по предприемачество

Фондация „Форум на регионите“ набира кандидати за обучение за стартиране на собствен бизнес. Безплатно ще получите знания от теоретици и практици в сферата на бизнеса. Общуването с лектори с над 20-годишен опит в областта на предприемачеството ще са вашето предимство в бъдеща инициатива.

Ние сме нестопанска организация занимаваща се с управлението на проекти финансирани по европейски, национални и други донорски програми. Съзнаваме, че нуждите на всички са различни. Затова предлагаме диференциран подход и възможности за включване в различни форми на сътрудничество. Целта на проекта е насърчаване на предприемаческата дейност сред лица желаещи да стартират свой бизнес.

Сред темите са: Бизнес идея, бизнес план, маркетингов план; Форми на търговска дейност; Стартиране на бизнес; Персонал, правни отговорности и застраховка; Финансово планиране; Капитал и видове източници; Електронна търговия; Установяване на пазарите в страните от ЕС и др.
Как можете да се запишете? Ако живеете в Североизточния район на България (области Варна, Добрич, Шумен и Търговище), нямате регистрирана фирма на свое име, не упражнявате свободна професия и не участвате в управителен орган на НПО или ДЗЗД, изпратете на електронната ни поща fderregionen@gmail.com вашето заявление за участие и координати за обратна връзка.

Телефонът ни за кореспонденция е 0884/666096.
Повече информация за „Форум на регионите“ можете да получите на адрес www.forumderregionen.com
Проектът се осъществява с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Общата му стойност е 315 985.56 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Подобни новини

Оставете коментар