„Ем Енд Есс Проджектс“ набира нови участници за безплатно обучение по предприемачество

Фирма „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД набира нови участници за обучение за стартиране на собствен бизнес, което ще се проведе в началото на м. Декември в гр. Стара Загора.

Безплатно ще получите знания от теоретици и практици в сферата на бизнеса. Общуването с лектори с над 20-годишен опит в областта на предприемачеството ще са вашето предимство в бъдеща инициатива.

Ние сме организация занимаваща се с управлението на проекти финансирани по европейски, национални и други донорски програми. Съзнаваме, че нуждите на всички са различни. Затова предлагаме диференциран подход и възможности за включване в различни форми на сътрудничество. Целта на проекта е насърчаване на предприемаческата дейност сред лица желаещи да стартират свой бизнес.

Сред темите са: бизнес идея, бизнес план, маркетингов план; форми на търговска дейност; стартиране на бизнес; персонал, правни отговорности и застраховка; финансово планиране; капитал и видове източници; установяване на пазарите в страните от ЕС и др.

Как можете да се запишете? Ако нямате регистрирана фирма на свое име, не упражнявате свободна професия и не участвате в управителен орган на НПО или ДЗЗД, изпратете на електронната ни поща contact@mandsprojects.com вашето заявление за участие и координати за обратна връзка. Телефонът ни за кореспонденция е 0887 807 318.

Повече информация за „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД можете да получите на адрес www.mandsprojects.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“.

Подобни новини

Оставете коментар