„Ем Енд Есс Проджектс“ с нови обучения за стартиращи бизнесмени

„Ем Енд Есс Проджектс“ ООД отново набира кандидати за обучение за стартиране на собствен бизнес. Курсът включва 40 часа и е безплатен за Вас. Той е подходящ за безработни, работещи на трудов договор и неактивни лица, които имат желание да стартират своя частна практика, малък, микро или иновативен бизнес.

„Ем Енд Есс Проджектс“ ООД ще ви помогне да:
– придобиете знания и умения за създаване на собствен бизнес, следващи световно утвърдени методологии;
– осигурите финансиране на вашата бизнес идея;
– станете част от голяма предприемаческа общност, където може да срещнете съоснователи, партньори, клиенти и доставчици;
– имате достъп до широка мрежа от бизнес контакти;
– разработите своя бизнес идея и да я тествате;
– получите сертификат;
– регистрирате собствена фирма.

Проектът се осъществява на територията на целия Югоизточен регион (Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора), като обучението може да бъде проведено във всяко едно населено място от този регион при събрана група от мин. 5 души.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“.

Свържете се с нас и заявете своето участие сега.
email: contact@mandsprojects.com
тел. 0887 807 318
www.mandsprojects.bg

Подобни новини

Оставете коментар