„Ем Енд Есс Проджектс“ с нови обучения за стартиращи бизнесмени

„Ем Енд Есс Проджектс“ ООД отново набира кандидати за обучение за стартиране на собствен бизнес. Курсът включва 40 часа и е безплатен за Вас. Безплатно ще получите знания от теоретици и практици в сферата на бизнеса. Общуването с лектори с над 20-годишен опит в областта на предприемачеството ще са вашето предимство в бъдеща инициатива.

Ние сме организация занимаваща се с управлението на проекти финансирани по европейски, национални и други донорски програми с повече от 7 г. опит. Съзнаваме, че нуждите на всички са различни. Затова предлагаме диференциран подход и възможности за включване в различни форми на сътрудничество. Целта на проекта е насърчаване на предприемаческата дейност сред лица желаещи да стартират свой бизнес.

Сред темите са: Бизнес идея, бизнес план, маркетингов план; Форми на търговска дейност; Стартиране на бизнес; Персонал, правни отговорности и застраховка; Финансово планиране; Капитал и видове източници; Електронна търговия; Установяване на пазарите в страните от ЕС и др.

Как можете да се запишете? Ако живеете в Югоизточния район на България (области Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора), нямате регистрирана фирма на свое име, не упражнявате свободна професия и не участвате в управителен орган на НПО или ДЗЗД, изпратете на електронната ни поща contact@mandsprojects.com вашето заявление за участие и координати за обратна връзка.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“.

Свържете се с нас и заявете своето участие сега.
email: contact@mandsprojects.com
тел. 0887 807 318
www.mandsprojects.bg

Подобни новини

Оставете коментар