Обучение по „Стартиране на собствен бизнес“ се проведе в Тракийското дружество

От 6-и до 10-и януари, в офиса на Фондация „Форум на регионите“ в Тракийското дружество се проведе поредното обучение за хора желаещи да развиват предприемаческа дейност. Още 7 бъдещи бизнесмени се обучаваха и повишиха квалификацията си в модул „Стартиране на собствен бизнес“. Семинарите бяха част от Проект „Предоставяне на обучение за стартиране на конкурентно предприемачество”.

Участието бе субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Общата стойност на проекта е 315 985.56 лв., от които 268 587.71 лв. европейско и 47 397.85 лв. национално съфинансиране.

В рамките на 40 учебни часа курсистите получиха знания за основите на предприемачеството и имаха възможност да обсъдят и дооформят своите идеи. Обсъдени бяха начините на финансиране и възможностите за кандидатстване по оперативни програми. След петте дни курсистите вече имаха по-добра подготовка и самочувствие, че могат да започнат самостоятелна стопанска дейност. Ние ще продължим работата си с всеки от тях и под формата на индивидуални консултации, които също са безплатни за участниците. Всички участници получиха и официален сертификат за завършено обучение по „Стартиране на собствен бизнес“.

Подобни новини

Оставете коментар