Искате да започнете собствен бизнес, но не знаете от къде да започнете?

Фондация „Форум на регионите“ набира кандидати за обучение за стартиране на собствен бизнес.

Курсът, който ще се проведе в началото на месец февруари, включва 40 часа и е безплатен за Вас. Ще разберете какви са предимствата и недостатъците на това да работите сами за себе си. Колкото е лесно да споделите своята идея, толкова е и трудно да бъдете чути в океана от иновации. Ще Ви помогнем да отсеете добрите от лошите идеи като същевременно с това ще Ви обясним на какво да обърнете внимание.

За кого е този курс? Ако живеете в Североизточния район на България (области Варна, Добрич, Шумен и Търговище), нямате регистрирана фирма на свое име и не участвате в управителен орган на НПО или ДЗЗД, изпратете на електронната ни поща fderregionen@gmail.com вашето заявление за участие и координати за обратна връзка. Телефонът ни за комуникация е 0884/666096.
Повече информация за „Форум на регионите“ можете да получите на адрес www.forumderregionen.com.

Участието е субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Общата стойност на проекта е 315 985.56 лв., от които 268 587.71 лв. европейско и 47 397.85 лв. национално съфинансиране.

Ще научите: как да бъдете забелязани на пазара; какво е нужно, за да останете конкурентноспособни и успешни в дългосрочен план; как да спечелите инвеститори, които да финансират проекта ви; какви са видовете пазари; видове предприемачество и кой е подходящият за вас; какви са съществуващите начини на финансиране и кои са подходящи за нашия бизнес модел; как да откривате инвеститори и средства за вашия бизнес…

Подобни новини

Оставете коментар