„Форум на регионите“ с нови обучения за стартиращи бизнесмени

Фондация „Форум на регионите“ отново набира кандидати за обучение за стартиране на собствен бизнес. Курсът, който ще се проведе в края на месец февруари, включва 40 часа и е безплатен за Вас. Той е подходящ за безработни, работещи на трудов договор и неактивни лица, които имат желание да стартират своя частна практика, малък, микро или иновативен бизнес.

Фондация „Форум на регионите“ ще ви помогне да:
– придобиете знания и умения за създаване на собствен бизнес, следващи световно утвърдени методологии;
– осигурите финансиране на вашата бизнес идея;
– станете част от голяма предприемаческа общност, където може да срещнете съоснователи, партньори, клиенти и доставчици;
– имате достъп до широка мрежа от бизнес контакти;
– разработите своя бизнес идея и да я тествате;
– получите сертификат;
– регистрирате собствена фирма.

НЕ са допустими кандидати, които вече са участвали в дейност (информационна среща, обучение или консултации) на друга организация, чийто проект е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), процедура „Подкрепа за предприемачеството“.
За участие изпратете на електронната ни поща fderregionen@gmail.com вашето заявление за участие и координати за обратна връзка.
Телефонът ни за комуникация е 0884/666096.

Повече информация за „Форум на регионите“ можете да получите на адрес www.forumderregionen.com.
Участието е субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01.

Подобни новини

Оставете коментар