Искате да започнете собствен бизнес, но не знаете от къде да започнете?

Фирма „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД набира кандидати за обучение за стартиране на собствен бизнес. Курсът, който ще се проведе от 21.02.2020 в гр. Камено, ще продължи 5 дни и е безплатен за Вас. Ще разберете какви са предимствата и недостатъците на това да работите сами за себе си. Колкото е лесно да споделите своята идея, толкова е и трудно да бъдете чути в океана от иновации. Ще Ви помогнем да отсеете добрите от лошите идеи като същевременно с това ще Ви обясним на какво да обърнете внимание.

Кой може да се включи в проекта:
– Безработни, неактивни и заети лица, които проявяват интерес към възможностите за стартиране на собствен бизнес;
– Да сте на възраст над 18 навършени години;
– Да не осъществявате стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец;
– Да не сте регистриран тютюнопроизводител/земеделски производител;
– Да не упражнявате свободна професия или занаят;
– Да не сте управител или член на управителен орган на фирма.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“.

Ще научите: как да бъдете забелязани на пазара; какво е нужно, за да останете конкурентноспособни и успешни в дългосрочен план; как да спечелите инвеститори, които да финансират проекта ви; какви са видовете пазари; видове предприемачество и кой е подходящият за вас; какви са съществуващите начини на финансиране и кои са подходящи за нашия бизнес модел; как да откривате инвеститори и средства за вашия бизнес…

Свържете се с нас и заявете своето участие сега!
email: contact@mandsprojects.com
тел. 0887 807 318
www.mandsprojects.bg

Подобни новини

Оставете коментар