„Форум на регионите“ продължава обученията по предприемачество

Предстои започването на нова група за подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес. Програмата е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Обученията ще се провеждат в Сградата на Тракийското дружество на бул. „Владислав Варненчик“ №61.

Включени са теми като:
– Бизнес план;
– Ценообразуване и капацитет на бизнеса;
– Ефективни продажби;
– Стратегически продажби и маркетинг;
– Създаване и развитие на бранд;
– Методи за финансиране на бизнес;
– Изграждане на стратегически партньорства.
Участниците в обучението получават безплатно консултиране и безплатно съдействие за регистрация на фирма.

Ако живеете в Североизточния район на България (области Варна, Добрич, Шумен и Търговище), нямате регистрирана фирма на свое име и не участвате в управителен орган на НПО.
За участие изпратете на електронната ни поща fderregionen@gmail.com вашето заявление за участие и координати за обратна връзка.

Телефонът ни за комуникация е 0884/666096.
Повече информация за „Форум на регионите“ можете да получите на адрес www.forumderregionen.com.

Подобни новини

Оставете коментар