Шанс за стартиране на собствен бизнес

Искате да започнете собствен бизнес, но не знаете от къде да започнете? Позволете ни да Ви помогнем!

Ще Ви обясним максимално достъпно какви са предимствата и недостатъците на това да работите сами за себе си. Ще Ви помогнем да отсеете добрите от лошите идеи като същевременно с това ще Ви обясним на какво да обърнете внимание.

Обучението в гр. Ямбол, което ще се проведе в края на м. Март 2020, организирано от фирма „Ем Енд Есс Проджектс“, ще ви срещне с доказани специалисти в сферата на финансите, счетоводството, фирменото право, маркетинга, управлението на проекти, подбора на персонал.

Вие ще разберете не само как да планирате правилно, но също така как да разпишете своите идеи в бизнес план. Възможностите за европейско финансиране също са обяснени максимално разбираемо и подробно. Курсът ни е изцяло практически насочен и напълно безплатен за обучаемите.
Имайки предвид обемността от информация свързана със стартирането на собствен бизнес, ще имате възможност да получите и индивидуални консултации по зададени от вас въпроси и казуси. В края на курса Вие получавате сертификат за участие.

Участието е субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“.

Свържете се с нас и заявете своето участие сега.
email: contact@mandsprojects.com
тел. 0887 807 318
www.mandsprojects.bg

Подобни новини

Оставете коментар