ИСКАТ да ПОЛУДЕМ. За да не МИСЛИМ как да ОЦЕЛЕЕМ без ПАРИ. От 5 до 24 милиона ще останат без работа. В България потъпкаха КОДЕКСА на ТРУДА, където пише: При БЕДСТВИЕ се ПЛАЩА ЗАПЛАТА от …..

Искат да полудем.За да не мислим как да оцелеем без пари.

Българска национална телевизия преди секунди:
Без работа по света ще останат от 5 до 24 милиона души. В България на практика всички са без работа.

Потъпкаха Кодекса на труда, където пише:

При бедствие се плаща заплата не по-малка от 75 процента от минималната работна заплата.

Кодекс на труда, член 218

 
Мислещите българи
Публична група · 1762 членове

Присъединяване към групата

Всички мислещи българи са добре дошли в групата. Да споделят, да коментират, да спорят, да дават идеи, да …
Жалко, че сме само 1700.
 

Обезщетение при бедствие (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.)

Чл. 218. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Когато при бедствие работникът или служителят е възпрепятствуван да се яви на работа, заплаща му се обезщетение в размер 50 на сто от брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е бил възпрепятствуван да работи, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Ако работникът или служителят е взел участие в спасителните работи при бедствие, заплаща му се пълният размер на брутното трудово възнаграждение.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Обезщетението по предходните алинеи се изплаща от работодателя, при когото работникът или служителят работи.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Причините за неявяването на работа и участието в спасителните работи се установяват от кметството, от общинския съвет или от друг държавен орган.


Подобни новини

Оставете коментар