ТИ ПЛАЩАШ. Късно снощи на заседание на МС БАНДИТА реши: Тегли НОВ ЗАЕМ от 10 милиарда. Парламентът се събира извънредно за да го приеме!

Ти плащаш.

Късно снощи на заседание на МС Бандита тегли нов заем от 10 милиарда.Правителството тегли заем от 10 милиарда лева заради бюджетен дефицит и предстоящи нови разходи по справянето с кризата с коронавируса. Това става ясно от проекта за актуализация на държавния бюджет за 2020 г., приет на извънредно заседание на кабинета днес.

Финансовото министерство е разработило два сценария на развитие на икономиката – базов и алтернативен. И двата варианта на развитие на макроикономическите индикатори в годишен план очертават сериозно изоставане на основните данъци и осигурителни вноски спрямо планираните параметри, свързани с намаляване на вътрешното потребление, свиване на износа и вноса, по-ниска от планираната заетост, промени в допусканията за цената на суровия петрол и курса на щатския долар и др., се казва в правителственото прессъобщение.

 
Мислещите българи
Публична група · 1822 членове

Присъединяване към групата

Всички мислещи българи са добре дошли в групата. Да споделят, да коментират, да спорят, да дават идеи, да …
Жалко, че сме само 1400.
 

Разчетите при изготвения базов сценарий очертават неизпълнение на годишните прогнози по приходите в общ размер на около 2,44 млрд. лв., като ще бъдат засегнати основните данъци – ДДС, акцизи, корпоративни данъци, ДДФЛ, социално-осигурителни вноски и др.

Размерите на очакваното негативно изпълнение на приходите налагат актуализация на бюджетното салдо – от планирано нулево салдо, се предлага бюджетен дефицит в размер на 3,5 млрд. лв. (2,9 % от прогнозния БВП).

Заради схемата за запазване на работни места „60/40“ (поемане от страна на държавата на 60 на сто от осигурителният доход на заетите в предприятия, чийто бизнес е пострадал в най-голяма степен) се предлага бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за фонд „Безработица“ да се завиши с трансфер от държавния бюджет в размер на 1,43 млрд. лв., от които 1 млрд. лв. за допълнителни разходи и 430 млн. лв. за компенсиране на очаквано неизпълнение на приходите по бюджета на ДОО.

По планираната схема за подпомагане на бизнеса чрез предоговаряне на условията за кредитиране и на гражданите, чрез отпускане на безлихвени заеми от 1500 лв., е предвиден допълнителен разход в бюджета от 700 млн. лв., с които да се увеличи капитала на Българската банка за развитие.

Заради тези две мерки – увеличаване на бюджетния дефицит от нула до 3,5 млрд. лв. и осигуряването на допълнителен капитал за ББР (700 млн. лв.), което общо възлиза на 4,2 млрд. лв., както и за гарантирането на достатъчно ликвидни фискални буфери в случай на по-негативен от очаквания сценарий, се предлага увеличаването на лимита за поемане на нов държавен дълг, се посочва в правителственото прессъобщение.

Сега действащият закон за държавния бюджет предвижда през тази година таван на държавния дълг от 2.2 млрд. лв. От началото на годината правителството вече е поело нов дъл от 800 млн. лв., а на 6 април се очаква нова емисия ДЦК на вътрешния пазар за 200 млн. лв.

Общо твоята сметка и тази на децата и внуците ти става 10 милиарда лева.
Единствените печеливши от короната са властта и банките.


Подобни новини

Оставете коментар