ДУМИЧКАТА. ОТМЯНА на ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ означава много НЕГАТИВИ за всички нас записани в закона и много ПОЗИТИВИ за тях. Чл.6 При забава на плащане … Иначе МЕРКИТЕ остават СЪЩИТЕ. Ей, големи БАНДИТИ

Думичката.Отмяна на извънредното положение означава много негативи за всички нас записани в закона.

Иначе мерките остават същите.

Ей, големи бандити.

Отмяната възстановява партийните субсидии и в същото време възстановява плащането на всякакви задължения.

Четете!

„Чл. 6. До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.“

§ 7. Създава се чл. 6б:
„Чл. 6б. До отмяната на извънредното положение по решение на Министерския съвет министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения, съответно издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.“

 
софиянци
Публична група · 180 членове

Присъединяване към групата

Групата на софиянци. Публикувайте само за София. Без реклами и спам. Контролирайте се. Информации само за София и за софиянци, поне 20 000.
 

Чл. 25. Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.“

„§ 35. (1) За времето от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение държавна субсидия по Закона за политическите партии не се дължи. Годишният размер на държавната субсидия за 2020 г. се изчислява съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за политическите партии, като за броя на дните от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение включително държавна субсидия не се начислява и дължи.


Подобни новини

Оставете коментар