Проф. Валери Стефанов: COVID 19 е много удобeн за ВЛАСТТА, която вече ни третира като ПАЦИЕНТИ за да ни УПРАВЛЯВА по-лесно като ни отнема ГРАЖДАНСКИ ПРАВА. Това ще роди СПАСИТЕЛЯ ДИКТАТОР.

Професор Валери Стефанов, преподавател в Софийски университет в предаването на Георги Любенов по БНТ:

COVID 19 е много удобeн за властта, която вече ни третира като пациенти за да ни управлява по-лесно като ни отнема граждански права.Дали е афера? Дали е изпитание?

Това, което се случва с човечеството ще бъде вградено в неговата история, в неговия опит. Ще бъде запаметено. То се запаметява вече по начина по който общуваме, в начина по който се отнасяме към телата си. Сега с вас не се ръкуваме, това означава друга конвенция. Това означава страх от тялото на другия.

Трупаме един опит, който ще даде отражение в нашето бъдеще. Деконструираме сегашният свят. Ще видим пукнатините. Световната здравна политика е основана на страха. Само със страх няма да стане. Страхът е съюзник, когато нямаш друго решение.

Кой ще диктува правилата в новия свят ли?

 
софиянци
Публична група · 201 членове

Присъединяване към групата

Групата на софиянци. Публикувайте само за София. Без реклами и спам. Контролирайте се. Информации само за София и за софиянци, поне 20 000.
 

В момента светът е вкаран в един огромен кабинет, лекарски кабинет и светът е придобил статут на пациент. Пациентът няма много права, той трябва да слуша. Когато си пациент не си толкова гражданин. Тоест има едно преместване, на всички нас, на гражданите от позицията на гражданите, към позицията на пациента.

Това е много удобно за властта, която е способна да ни третира като пациенти и ако ние позволим този пациентски статус да се задържи спрямо човечеството тогава много неща ще ни управляват, и големите пари и всевластните политици.

Затова трябва да се одържа някакъв ресурс на гражданско поведение, на гражданство, за да можем да излезем по-мъдри от тази ситуация.

Това ще роди спасителя, диктатора, който е отнел нашите права. Ако ние делигираме прекалено много правомощия на властта тя може да направи неща, които не подозираме. Политикът притежава ресурса и той задава посоката.

Идеята за гражданство е да има алтернативни визии, алтернативни поведения. И този момент е ключов за всеки диктатор.

Живеем в бездна от страх и ако им позволим да ни задържат по-дълго в бездната социалното напрежение и емоционалните драми ще нарастват. И това ще доведе до деструктуриране на цялото общество.

Не може да позволим заради здравето да разрушим социалността. Ние не сме социални животни, ние сме обществено живи същества и трябва да се отстояваме като такива.


Подобни новини

Оставете коментар