Работи за себе си!

Предстои поредното обучение за подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, което ще се проведе в гр. Николаево. Програмата е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“.
Включени са теми като:
– Бизнес план;
– Ценообразуване и капацитет на бизнеса;
– Ефективни продажби;
– Стратегически продажби и маркетинг;
– Създаване и развитие на бранд;
– Методи за финансиране на бизнес;
– Изграждане на стратегически партньорства.
Участниците в обучението получават безплатно консултиране и безплатно съдействие за регистрация на фирма.
Кой може да се включи в проекта:
– Безработни, неактивни и заети лица, които проявяват интерес към възможностите за стартиране на собствен бизнес;
– Да сте на възраст над 18 навършени години;
– Да не осъществявате стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец;
– Да не сте регистриран тютюнопроизводител/земеделски производител;
– Да не упражнявате свободна професия или занаят;
– Да не сте управител или член на управителен орган на фирма.
Всички, които са преминали това обучение, както и лица, които не са успели да се включат в обучението, но имат желание да се възползват от възможността за разработване на бизнес план на вашата бизнес идея предоставяме безплатни индивидуални комплексни консултантски услуги , с които ще ви помогнем:
* да си регистрирате фирма;
* да си изберете помещение за извършване на дейността;
* да си разработите бизнес план за стартиране на собствен бизнес;
* да си подготвите проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Европейски, национални и други донорски програми и/или за получаване на банков заем;
* да промотирате и популяризирате своята дейност;
* да назначите персонал, необходим за извършване на вашата дейност;
* да направите маркетинг проучване за пазара на вашия продукт;
* други консултации в зависимост от вашата бизнес идея.
Свържете се с нас и заявете своето участие сега.
email: contact@mandsprojects.com
тел. 0887 807 318
www.mandsprojects.bg

Подобни новини

Оставете коментар