Стартиране на собствен бизнес с „Ем Енд Есс Проджектс“

Имате бизнес идея и не знаете от къде да започнете?

Нямате необходимите образование, експертни познания, контакти или необходимото финансиране?

Експертите на Фирма „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД могат да Ви предоставят специализирани знания и практически умения по предприемачество, ще ви помогнат да оцените бизнес идеята си, да си направите бизнес план, да получите и юридически и счетоводни съвети за стартирането и управлението на Вашия бизнес. Ще получите и съдействие за избор на източник на финансиране и подготовката на документите за получаването му. Освен това ще подкрепяме с консултантски съвети процеса на развитие на Вашия бизнес.

Ако предложението Ви харесва, то трябва да преминете нашето обучение за стартиращи предприемачи, което е напълно безплатно, т.к. е финансирано по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиранo от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“.

Предимство ще имат лица до 29 години или над 54 години, безработни или неактивни лица, но основния критерий за подбор на участниците в обучението ще е личната мотивация и качества на човека.

Обучението е 40 учебни часа и ще се проведе от 25.05.2020 в гр. Сливен. Успешно завършилите ще придобият сертификат за предприемачество, както и пълно съдействие за стартиране на собствен бизнес.

Свържете се с нас и заявете своето участие сега.
email: contact@mandsprojects.com
тел. 0887 807 318
www.mandsprojects.bg

Подобни новини

Оставете коментар