Искате да започнете собствен бизнес, но не знаете от къде да започнете?

Фондация „Форум на регионите“ набира кандидати за обучение за стартиране на собствен бизнес. Курсът, който ще се проведе в началото на месец юли, включва 40 часа и е безплатен за Вас.

Ще разберете какви са предимствата и недостатъците на това да работите сами за себе си. Колкото е лесно да споделите своята идея и колко е трудно да бъдете чути в океана от иновации. Ще Ви помогнем да отсеете добрите от лошите идеи като същевременно с това ще Ви обясним на какво да обърнете внимание.

За кого е този курс? Ако живеете в Североизточния район на България (области Варна, Добрич, Шумен, Търговище), нямате регистрирана фирма на свое име, не упражнявате свободна професия и не участвате в управителен орган на НПО или ДЗЗД, изпратете на електронната ни поща fderregionen@gmail.com вашето заявление за участие и координати за обратна връзка. Телефонът ни за кореспонденция е 0884/666096.

Повече информация за „Форум на регионите“ можете да получите на адрес www.forumderregionen.com.
Участието е субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Общата стойност на проекта е 315 985.56 лв., от които 268 587.71 лв. европейско и 47 397.85 лв. национално съфинансиране.

Подобни новини

Оставете коментар