Стартиране на собствен бизнес с „Форум на регионите“

Имате бизнес идея и не знаете от къде да започнете? Нямате необходимите образование, експертни познания, контакти или необходимото финансиране?

Експертите на Фондация „Форум на регионите“ могат да Ви предоставят специализирани знания и практически умения по предприемачество, ще ви помогнат да оцените бизнес идеята си, да си направите бизнес план, да получите и юридически и счетоводни съвети за стартирането и управлението на Вашия бизнес. Ще получите и съдействие за избор на източник на финансиране и подготовката на документите за получаването му. Освен това ще подкрепяме с консултантски съвети процеса на развитие на Вашия бизнес.

Ако предложението Ви харесва, то трябва да преминете нашето обучение за стартиращи предприемачи, което е напълно безплатно, т.к. е финансирано по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.023-0152-С01. Обученията ще се провеждат в сградата на Тракийското дружество, в малки групи.

Предимство ще имат лица до 29 години или над 54 години, безработни или неактивни лица, но основния критерий за подбор на участниците в обучението ще е личната мотивация и качества на човека.
Обучението е 40 учебни часа. Успешно завършилите ще придобият сертификат за предприемачество, както и пълно съдействие за стартиране на собствен бизнес.

Заявление за участие можете да изпратите на електронната ни поща fderregionen@gmail.com. Телефонът ни за кореспонденция е 0884/666096. Повече информация за „Форум на регионите“ можете да получите на адрес www.forumderregionen.com.

Подобни новини

Оставете коментар