МУТРАТА БАНДИТ отново ни БУДАЛКА в 12-минутно ВИДЕО. Не подава ОСТАВКА, а предложи мутренската му партия да внесе в НС проект за НОВА КОНСТИТУЦИЯ и свикване на ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, но не каза КОГА?

Мутрата Бандит отново ни будалка.Не подава Оставка, а предложи мутренската му партия да внесе в Народното Събрание проект за Нова Конституция, което да стане чрез свикване на Велико Народно събрание!

Това означава, че едва тогава Мутрата ще даде властта.

Кога обаче сегашното Народно събрание ще гласува за свикване на Велико Народно събрание не е ясно.

Това може да стане още утре, може да стане и през март догодина.

Тогава Бандита щял да се оттегли.

Решението за свикване на ВНС трябва да идва от най-малко 2/3 от всички народни представители, т.е поне 160.

След като това решение бива гласувано положително, в рамките на 3 месеца се насрочват избори от Президента на Република България.

След избиране на ВНС, Народното събрание, взело решение за свикването на ВНС, се разпуска.

ВНС се състои от 400 депутати, за разлика от постоянно действащото Народно събрание, съставено от 240 – цели се по-широко представителство, поради значимостта на работата на учредителния орган.

Въпреки че може да изменя Конституцията, ВНС не може да се произнася по всички въпроси, които сметне за добре, а само по тези, за които е изрично свикано.

Щом го направи, следва да преустанови работата си и да се разпусне.

Чуйте мутрата!

Обещах своите решения – време е да ги съобщя! Време е за рестарт!

Публикувахте от Бойко Борисов в Петък, 14 август 2020 г.Подобни новини

Оставете коментар