Покана за извънредното общо заседание на Фондация „Меридонов“ Лайпциг и Фондация „Меридонов“ Варна

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с раздел 37 (1) от Германския граждански кодекс (BGB) и член 17, параграф 3 от устава на фондацията и правилника за прилагане на статута на Фондация „Меридонов“ Лайпциг и Фондация „Меридонов“ Варна, свиквам извънредно виртуалното /поради пандемията от Коронавирус/ общо събрание на 01.10.2020 в 10.30 часа, със следния дневен ред:

1. Доклад за мерките за модернизация на фасадата на сграда на фондацията в RoGwein,
2. Организиране на изложба в Лайпциг в сътрудничество с Община Пловдив
3. Поставяне за молба за вода и канализация в срадата на фондацията в RoGwein, Oberstadtgraben 31
4. Избор на нов управителен съвет за фондация „Меридонов“ Лайпциг

Тази покана за извънредната среща ще бъде публикувана чрез интернет медиите.

Председател на Фондация „Меридонов“ клон Варна Милка Колева

10.09.2020 г.

Подобни новини

Оставете коментар