ТИНЯТА на КОМУНИЗМА. Това е списъкът инициативен комитет Гербджипков подписан от Мутрата Бандит! Вижте слугите му! Има много комунистеческа тиня за гребане години напред. И ГОСПОД не може да обедини НАРОДА с ЧЕКМЕДЖЕТО.

ТИНЯТА на КОМУНИЗМА. Това е списъкът инициативен комитет Гербджипков подписан от Мутрата Бандит! Вижте слугите му! Има много комунистеческа тиня за гребане години напред. ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ 1. Ади Конедарева 2. проф. Амелия Личева – литературовед 3. Асим Адемов – евродепутат 4. Богдана Карадочева 5. проф. Боян Биолчев 6. Валя Балканска – народна певица 7. Велизара Пенчева – Русенски университет 8. Виктор Димчев 9. проф. Вили Лилков 10. проф. Владимир Атанасов 11. проф. Георги Колев – Ректор на Шуменския университет 12. проф. Георги Янков – ректор на НХА 13. Даниел Панов…

Още