В АМЕРИКАНСКА БЪЛГАРИЯ от началото на 2016 са изчезнали 581 ДЕЦА, издирват се… В един ден изчезнаха 14 деца на възраст от… ОТВЛИЧАТ ги за ПРОДАЖБА на ОРГАНИ и на бездетни семейства

В американска България от началото на 2016 са изчезнали 581 деца, а в момента се издирват 109 от тях. Преди 2 седмици в един ден изчезнаха 14 деца на възраст от 13 до 16 г. Отвличат децата за продажба на органи и на бездетни родители. Вече 20 години го няма Савестин. Тогава 7-годишен. От Савестин става Сан Никулеску например и го продават в чужбина. По закон човек се обябява за изчезнал, ако го няма 24 часа. Това е най-важното време в което в може да се спаси един изчезнал човек,…

Още