БАНДИТА си прави СОБСТВЕН СЪД, който ще гледа всички ЖАЛБИ на ГРАЖДАНИТЕ срещу ВЛАСТТА, като обществените ПОРЪЧКИ, ИЗБОРИТЕ, … В-к СЕГА: Това става с изменение на …. и обяснението е, че … СЪДЪТ ще има ранг на АПЕЛАТИВЕН и ще гледа като ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ и делата на …

БАНДИТА си прави СОБСТВЕН СЪД, който ще гледа всички ЖАЛБИ на ГРАЖДАНИТЕ срещу ВЛАСТТА, като обществените поръчки, изборите, … В-к СЕГА: Това става с изменение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и обяснението, че така било в Европа. Подробностите от в-к Сега Управляващите измислиха нов начин да си осигурят удобни съдебни решения и служебна победа по делата, които данъкоплатците водят срещу тях. За целта ще си създадат Централен административен съд, който ще гледа огромна част от делата срещу актовете на властта. Идеята е предложена с промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от юридическото…

Още