Безплатно Обучение в началото на годината организира „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД

Още в началото на 2020 г. Фирма „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД планира да проведе обучение на тема „Стартиране на собствен бизнес” в гр. Бургас. Участието е субсидирано от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е безплатно за участниците. Темите, предвидени в семинарния план, засягат възможностите за предприемачество, формиране на предприемаческата идея, правни форми, дефиниране на целевата група, планиране на доходите и разходите, възможностите за организиране на представителство или филиал в ЕС. Лекторите, поканени на семинара са преподаватели с дългогодишен професионален опит. Официален сертификат на присъствалите участници…

Още